Algemene voorwaarden

Voor alle duidelijkheid heeft Tekenplek algemene voorwaarden opgesteld. Hiermee wil Tekenplek zichzelf en andere deelnemers beschermen. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, stem je in met het volgende:

  • Het gebruik maken van materialen van Tekenplek.
  • Het opgeven voor en deelnemen aan een workshop, tutorial en webinar.
  • Het uploaden en online delen van foto’s en illustraties van Tekenplek.

Tekenplek is een eenmanszaak gevestigd in Heerhugowaard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71696288. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van voorschriften die hierna worden genoemd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel particulieren als bedrijven die handelen uit naam van hun beroep of bedrijf.

Betalingen

1. Het lesgeld wordt voor 48 uur voor het begin van een artikel/workshop/training worden betaald via gestuurde factuur van Tekenplek. 

2. Als het lesgeld 3 dagen voor aanvang van de workshop/training niet is ontvangen voor aanvang van de workshop/training, kan jij de cursus/training niet bijwonen. Wanneer je je niet op tijd afmeldt – binnen 48 uur na bevestiging van je inschrijving – blijf jij het lesgeld wel schuldig! Daarna wordt rekening gehouden met het tijdstip van de reservering/aankoop die je hebt gedaan.

  • 0% binnen 100 – 50 dagen voor aanvang van de workshop/training
  • 25% binnen 50 – 25 dagen voor aanvang van de workshop/training
  • 50% binnen 25 – 10 dagen voor aanvang van de workshop/training
  • 75% binnen 10 – 1 dag(en) voor aanvang van de workshop/training

3. Je kunt je afzegging per e-mail, per post of telefonisch doorgeven. Zorg ervoor dat je altijd je adresgegevens vermeldt en de factuur als bijlage meestuurt.

4. Als je binnen 24 uur na aankoop al begonnen bent met een online artikel/workshop/training, is punt 3 niet van toepassing en is het niet meer mogelijk om te annuleren. In dat geval dien je alsnog het volledige lesgeld aan Tekenplek te betalen.

5. Je kunt ervoor kiezen om in termijnen te betalen, maar alleen na overleg en met toestemming van Tekenplek. Neem contact op met Tekenplek om samen tot een juiste betalingsregeling te komen.

6. Als je hebt gekozen voor betaling in termijnen, blijf je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Dit geldt ook als je om welke reden dan ook vroegtijdig of halverwege de training/cursus stopt.

7. De prijzen van Tekenplek zijn inclusief 21% BTW. Ook alle die met afnemers/cursisten individueel of als groep worden gemaakt, mondeling of schriftelijk, zijn altijd inclusief BTW.

Deelname aan workshops

8. Voor Tekenplek is ziekte geen geldige reden om het geld van een product/training/cursus terug te betalen. Wel kunnen wij een andere datum afspreken als jij contact opneemt met Tekenplek.

9. De workshop van tekenplek die door ziekte van Esther – de tekencoach van Tekenplek uitvalt, wordt altijd ingehaald. Tekenplek zorgt met jou voor een passende afspraak.

10. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. De tijd en informatie die je mist wordt niet meer ingehaald.

11. Tijdens de workshops wordt geen alcohol geschonken en genuttigd. 

12. Jij mag geen andere mensen meenemen. Zij krijgen geen toegang tot de workshop en training.

Auteursrechten

13. Het is niet toegestaan om zomaar foto’s, illustraties, teksten en voorwaarden van Tekenplek of die van cursisten online of offline te kopiëren en te delen. Vraag altijd toestemming aan Tekenplek en deelnemers van Tekenplek.

14. Materialen van Tekenplek mogen niet worden doorverkocht, vermenigvuldigd of zomaar aan derden worden gegeven voor gebruik. Indien dit wel gebeurt, zullen er juridische stappen worden ondernomen. Alle kosten hiervan zijn voor jouw rekening.

Privacy voorwaarden

15. Bij het downloaden van materialen van Tekenplek accepteer je de privacy voorwaarden van Tekenplek. 

Opdrachten en licenties

16. De offertes van Tekenplek zijn geldig tot 21 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als je het aanbod of de offerte niet binnen 21 dagen aanvaardt, vervalt het aanbod of de offerte.

17. De genoemde prijzen in de offertes gelden niet voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

18. Tekenplek is niet aansprakelijk voor het niet halen van de deadline in geval van vertraging als gevolg van ziekte, feedback of input van jouw kant. Tekenplek behoudt zich het recht voor om eenzijdig de deadline te verschuiven.

19. Voor elke opdracht wordt gewerkt met een pakketprijs op basis van taken en geschatte uren, tenzij anders vermeld in de offerte.

20. Tekenplek verleent een eenmalige licentie voor het gebruik van illustraties in een tijdschrift, op internet of in drukwerk, tenzij anders vermeld op de factuur. Als je de illustratie opnieuw wilt gebruiken, zal hiervoor een aparte vergoeding in rekening worden gebracht.

Betalingsherinnering

21. Jij krijgt een betalingsherinnering als je niet binnen 21 dagen of een afgesproken betalingstermijn hebt betaald. Die betalingsherinnering moet binnen 7 werkdagen worden betaald. 

22. Als jij niet binnen 7 werkdagen na versturing van de 1e betalingsherinnering betaalt, ontvang je van Tekenplek een 2e en ook laatste betaalherinnering. Deze bestaat uit het genoemde bedrag in de eerste herhalingsherinnering plus € 7,50 administratiekosten.

23. Wanneer ook de tweede herhalingsbetaling uitblijft, schakelt Tekenplek het incassobureau in. Alle kosten die Tekenplek daarom maakt zijn voor jou.

Nog dit

26. Verder ben je financieel aansprakelijk voor iedere schade die je zonder tegenbewijs veroorzaakt op de website van Tekenplek en de locaties die Tekenplek huurt.

27. Tekenplek gaat niet in discussie over de algemene voorwaarden.