Algemene voorwaarden

Voor alle duidelijkheid heeft Tekenplek algemene voorwaarden opgesteld. Hiermee wil Tekenplek en andere deelnemers beschermen. Jij gaat akkoord met de voorwaarden:

 • Als je gebruik maakt van materialen van Tekenplek.
 • Opgeeft voor en deelneemt aan een workshop, tutorial en Webinar
 • Foto’s en illustraties van Tekenplek uploadt en online deelt

De eenmanszaak Tekenplek, is gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71696288. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van voorschriften die hierna worden genoemd. De voorwaarden gelden voor particulieren en bedrijven die uit naam van het beroep of bedrijf handelt.

Betalingen

 1. Het lesgeld wordt voor 48 uur voor het begin van een artikel/workshop/training worden betaald via gestuurde factuur van Tekenplek.
 2. Als het lesgeld 3 dagen voor aanvang van de workshop/training niet is ontvangen voor aanvang van de workshop/training, kan jij de cursus/training niet bijwonen. Wanneer je je niet op tijd afmeldt – binnen 48 uur na bevestiging van je inschrijving – blijf jij het lesgeld wel schuldig! Daarna wordt rekening gehouden met het tijdstip van de reservering/aankoop die je hebt gedaan.
 • 0% binnen 100 – 50 dagen voor aanvang van de workshop/training
 • 25% binnen 50 – 25 dagen voor aanvang van de workshop/training
 • 50% binnen 25 – 10 dagen voor aanvang van de workshop/training
 • 75% binnen 10 – 1 dag(en) voor aanvang van de workshop/training
 1. Afzeggen doe jij via mail, per post of telefonisch.  Zorg dat je altijd je adresgegevens noemt en de factuur als bijlagen meestuurt.
 2. Als jij binnen 24 uur na aankoop gestart met een online artikel/workshop/training dan is punt 3 niet geldig en is afzeggen niet meer mogelijk. Je moet dan alsnog het volledige lesgeld aan Tekenplek betalen. 
 3. Jij mag in termijnen betalen maar alleen na overleg en met toestemming van Tekenplek. Neem contact op met Tekenplek en samen wordt voor een juiste incasso besloten. 
 4. Als jij hebt gekozen voor het betalen in termijnen blijf je het hele cursusbedrag plichtig. Ook als je plotseling met alle reden vooraf of halverwege stopt met de training/cursus.
 5. De prijzen van Tekenplek zijn inclusief 21% BTW. Ook alle afspraken die met afnemers/cursisten individueel of als groep worden gemaakt, mondeling en/of schriftelijk, zijn altijd inclusief BTW.

Deelname aan workshops

 1. Voor Tekenplek is ziekte geen geldige reden om het geld van een product/training/cursus terug te betalen. Wel kunnen wij een andere datum afspreken als jij contact opneemt met Tekenplek.
 2. Jij kan een gemiste workshop niet inhalen op een andere dag. 
 3. De workshop van tekenplek die door ziekte van Esther – de tekencoach van Tekenplek uitvalt, wordt altijd ingehaald. Tekenplek zorgt met jou voor een passende afspraak.
 4. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. De tijd en informatie die je mist wordt niet meer ingehaald.
 5. Tijdens de workshops wordt geen alcohol geschonken en genuttigd. 
 6. Jij mag geen andere mensen meenemen. Zij krijgen geen toegang tot de workshop en training.

Auteursrechten

 1. Jij mag niet zomaar foto’s, illustraties, teksten en voorwaarden van Tekenplek of die van cursisten online of offline kopiëren en delen. Vraag altijd om toestemming aan Tekenplek en deelnemers van Tekenplek.
 2. Materialen van Tekenplek mogen niet worden doorverkocht, vermenigvuldigd en zo maar aan derden worden weggegeven voor gebruik. Als dit wel gebeurt worden er juridische stappen ondernomen. Alle kosten daarvan zijn voor jou.

Privacy voorwaarden

 1. Bij het downloaden van materialen van Tekenplek accepteer je de privacy voorwaarden van Tekenplek. 

Opdrachten en licenties

 1. De offertes van Tekenplek zijn geldig tot 21 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als je je het aanbod of offerte niet binnen 21 dagen aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 2. De genoemde prijzen in de offertes gelden niet voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 3. Tekenplek is niet aansprakelijk voor het niet behalen van de deadline wanneer er sprake is van enige vertraging door ziekte, feedback of input van jouw kant. Tekenplek mag de deadline eenzijdig verschuiven.
 4. Voor elke opdracht wordt gewerkt met een uurtarief tenzij anders op de offerte is gemeld. 
 5. Tekenplek geeft voor het gebruik van illustraties in een tijdschrift, op internet of drukwerk een eenmalige licentie. Tenzij op de factuur anders staat vermeldt. Wanneer je de illustratie wilt herplaatsen, zal daar een aparte vergoeding voor worden betaald.

Betalingsherinnering

 1. Jij krijgt een betalingsherinnering als je niet binnen 21 dagen of een afgesproken betalingstermijn hebt betaald. Die betalingsherinnering moet binnen 7 werkdagen worden betaald. 
 2. Als jij niet binnen 7 werkdagen na versturing van de 1e betalingsherinnering betaalt, ontvang je van Tekenplek een 2e en ook laatste betaalherinnering. Deze bestaat uit het genoemde bedrag in de eerste herhalingsherinnering plus € 7,50 administratiekosten.
 3. Wanneer ook de tweede herhalingsbetaling uitblijft, sckalet Tekenplek het incassobureau in. Alle kosten die Tekenplek daarom maakt zijn voor jou.

Nog dit

 1. Verder ben je financieel aansprakelijk voor iedere schade die je zonder tegenbewijs veroorzaakt op de website van Tekenplek en de locaties die Tekenplek huurt.
 2. Tekenplek gaat niet in discussie over de algemene voorwaarden.